Slide 0 Slide 01 Slide 02 Slide 03 Slide 04 Slide 05 Slide 07 Slide 07 Slide 07 Slide 07 Slide 08 Slide 09 Slide 09 Slide 10 Slide 14

Protectia datelor personale

I. Înregistrarea ca utilizator

Site-ul www.eintegral.ro poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiţionată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe site). Pentru a beneficia însă de anumite servicii oferite de site, precum achiziţionarea produselor oferite de acesta, primirea newsletterului www.eintegral.ro sau verificarea situaţiei unor comenzi proprii, va trebui să vă înregistraţi ca utilizator (să vă creaţi un cont de utilizator pe site). Înregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabilă de către dumneavoastră a Termenilor şi condiţiilor de utilizare a www.eintegral.ro şi a Politicii de confidenţialitate a acestuia. Aceste reglementări constituie baza contractuală a raporturilor dintre utilizatori şi Societate.
Întrucât prevederile Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi ale Politicii de confidenţialitate pot fi modificate, vă rugăm să le revedeţi periodic. În condiţiile în care nu veţi mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai accesaţi/folosiţi serviciile www.eintegral.ro. 
Dacă folosiţi acest site, sunteţi responsabili cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor de acces în contul dumneavoastră de utilizator, creat pe site şi sunteţi de acord să vă asumaţi responsabilitatea pentru toate activităţile efectuate din contul dumneavoastră de utilizator, creat pe site. 

II. Datele personale

Prin înregistrarea ca utilizator al www.eintegral.ro vă vom solicita o serie de date personale, precum nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc., care să permită identificarea dumneavoastră ca utilizator al serviciului www.eintegral.ro.

Aceste date sunt necesare în principal pentru:

Utilizarea informaţiilor personale

Atunci când ne furnizaţi în mod voluntar date personale, vom utiliza aceste informaţii numai într-o manieră permisă de lege. INTEGRAL PUBLISHERS SRL nu va furniza sau vinde, fără acordul dumneavoastră, datele dumneavoastră personale niciunei organizaţii externe pentru utilizarea în beneficiul respectivei organizaţii.

INTEGRAL PUBLISHERS SRL este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Înscrierea pe situl www.eintegral.ro implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Societate în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Operatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Persoanelor înscrise pe site le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. În urma cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa INTEGRAL PUBLISHERS SRL Ag. V. Lum.Str. Diaconu Coresi nr. 53, sector 1, Bucuresti, acesta poate primi:

              i.        după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

             ii.        după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

            iii.        notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme Legii 677/2001.